Településképi arculati kézikönyv

HIRDETMÉNY

Tekenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv, valamint a településképi rendelet készítése és módosítása során irányadó partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelete 3. § értelmében tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, és az önkormányzati rendelet szerinti Partnereket, hogy Tekenye község közigazgatási területére elkészült a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi rendelet véleményezési dokumentuma.

Az építésügy és az építés szabályozásának átfogó reformja keretében az Országgyűlés tavaly törvényt alkotott a „Településkép védelméről” – 2016. évi LXXIV. törvény – valamint a végrehajtás érdekében a Kormány kiegészítette a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) rendeletét.

Az új jogszabályi környezetben minden településnek 2017. december 31. napjáig el kell készíteni az un. Településképi Arculati Kézikönyvet.

Településképi Arculati Kézikönyv

A kézikönyv a természeti és épített környezet által meghatározott településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. Feltárja és ismerteti a kerületen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására a szemléletformálás céljával.

Településképi rendelet készül:

Az önkormányzat a településkép védelmét önkormányzati rendeletben biztosíthatja. A településkép védelme a kerület vagy kerületrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének megőrzését vagy kialakítását jelenti. A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára térhet ki, valamint a településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatti településképi szempontból meghatározó területeket jelölhet ki. Előírásokat fogalmazhat meg a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, illetve a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére, alkalmazására és tilalmára vonatkozóan.

A partnerségi rendeletben meghatározott partnerek és a lakosság előzetesen írásbeli javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak a közzétételtől számított 8 napon belül, 2017. december 11-től 2017. december 19-ig, amelyet

a) megküldhetik postai úton Tekenye Község Önkormányzatának levélcímére (8793 Tekenye, Hunyadi u. 17.),

b) megküldhetik elektronikus úton az Önkormányzat elektronikus levélcímére (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.),

c) személyesen átadhatják lezárt borítékban a Hivatal tekenyei ügyfélszolgálatán (8793 Tekenye, Hunyadi u. 17.).


Lakossági Tájékoztatás (fórum):
2017. december 19-én, kedden 19.00 órától,
Helyszín: Községi Művelődési ház (Tekenye, Hunyadi u. 11.)

Tekenye, 2017. december 11.

Sinka Imréné
polgármester

Letölthető anyagok:
Településképi Arculati Kézikönyv
Településkép védelmi rendelet
Településkép védelmi rendelet 2. számú melléklete

Tekenye Község Önkormányzata

8793 Tekenye, Hunyadi u. 17.
aknis@t-online.hu


Tekenye a közösségi oldalon

Facebook