Hunyadi út 17. - Az önkormányzat székhelye

1940.április 3-án kapta a hírt Kovács Imre plébános, miszerint a tekenyei róm.kat. népiskola 2 tanterem és egy tanítói lakás építésére 24000 pengő államsegélyt helyez kilátásba méltóságos vitéz gróf Kornis Elemér úr.

Nem csoda hát, hogyha ezek alatt az évek alatt – a karbantartás hiánya miatt - a tetőszerkezet elhasználódott, a padló elrothadt, a nyílászáról tönkrementek. A pályázati lehetőségeket kihasználva Fecskeház került kialakításra, az egyik tanterem helyén 2005-ig működő óvodai csoportszoba elrothadt padlóját újraparkettáztuk, nyílászárókat kicseréltük, tetőszerkezetet megerősítettük, s a cserepeket mosottan raktuk vissza, az udvaron pedig egy 50 m2-es lábas pajta készült el. 2013 nyarán nagyon sok asszony segítette a cserépmosást, mondván: ha a használt cserép kerül is fel a tetőre, legalább legyen tiszta! A köszönöm szó szinte kevés kifejezni, amit a munkájukért érdemelnek! A festők társadalmi munkáját is nagyra becsüljük. Az új foglalkoztató helyiséget pedig az óvodai beszoktatást segítő Baba-Mama klub vette használatba, a kicsik örömére a vizesblokk is megújult.

Tekenye Község Önkormányzata

8793 Tekenye, Hunyadi u. 17.
aknis@t-online.hu


Tekenye a közösségi oldalon

Facebook